Sportvrouw van het jaar

Gooie en Eemlander 6 april 2018:

Baan­wiel­ren­ster Caro­lien van Her­rik­huy­zen (41) en boog­schut­ter Wil­lem Beu­ken (53) zijn gis­ter­avond ver­ko­zen tot bes­te Hil­ver­sum­se spor­ters van het af­ge­lo­pen jaar. De ‘sport­ploeg 2017’ was geen ver­ras­sing: al­weer voor het der­de jaar op rij ging deze ti­tel naar rug­by­club Hil­ver­sum.

De lands­kam­pi­oen is on­der­tus­sen een ‘ze­ker­heid­je’ ge­wor­den bij deze jaar­lijk­se ver­kie­zing op het Raad­huis in Hil­ver­sum, zo­als voet­bal­ler Davy Klaas­sen dat en­ke­le ja­ren op rij ook was, tot hij de (tot nu toe) niet suc­ces­vol­le trans­fer van Ajax naar Ever­ton maak­te. Vo­rig jaar ging de prijs bij de man­nen naar Ru­ben As­s­mann (jiu jit­su) en nu naar Wil­lem Beu­ken, lid van Hand­boog­schut­te­rij Hil­ver­sum. Met het he­ren­team ver­o­ver­de hij de Eu­ro­pe­se ti­tel in de klas­se re­cur­ve.

Van Her­rik­huy­zen gros­sier­de in 2017 in ere­me­taal op de wie­ler­baan: drie­maal goud op het WK mas­ters, twee­maal goud en een zil­ve­ren plak op het EK en op de Mas­ters Ga­mes in Nieuw-Zee­land ver­o­ver­de ze zelfs vier gou­den me­dail­les.

Er gin­gen ook prij­zen naar wor­ste­laar Ty­ro­ne Ster­ken­burg (ta­lent) en het jiu-jit­suduo Quin­tin Ha­gen/San­cho Senn van Ba­sel (ta­lent ploeg). In bei­de ge­val­len was die uit­ver­kie­zing te dan­ken aan EK-brons. Gol­fer Bob-Jan Die­trich werd uit­ge­roe­pen tot ‘Hil­ver­sums spe­ci­al spor­ter 2017’. Hij maak­te deel uit van het EK-team voor gol­fers met een fy­sie­ke be­per­king.